Mỹ Nghệ Quốc Khánh

Xưởng Gỗ Thủy Tùng Đăk Lăk

Địa chỉ : Tân lập – krongbuk – daklak
Tư vấn hỗ trợ : 0899492299 Call & Zalo
Email : mynghequockhanh@gmail.com

THÔNG TIN THANH TOÁN

1. Ngân hàng vietcombank
Stk : 0231000639904
Tên tk : Nông Quốc Khánh
Chi nhánh ngân hàng huyện cưmgar tỉnh daklak

2. Ngân hàng bidv
Stk : 63110000757411
Tên tk : Nông Quốc Khánh
Chi nhánh ngân hàng huyện cưmgar tỉnh daklak

3. Ngân hàng ACB
Stk :8318967
Tên tk : Nông Quốc Khánh
Chi nhánh ngân hàng huyện cưmgar tỉnh daklak

4.Ngân hàng Agribank
Stk 5206205107038
Tên tk : Nông Quốc Khánh
Chi nhánh ngân hàng huyện cưmgar tỉnh daklak

5. Ngân hàng MB bank
Stk 3430100087001
Tên tk : Nông Quốc Khánh
Chi nhánh ngân hàng huyện cưmgar tỉnh daklak